โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


 
PRIVATE YACHTING DAY TRIP

Private yacht catamaran service, cruising the seas of Koh Chang We invite you to join us in recording your travel experiences. with a variety of travel programs, and destinations Each one is equally beautiful.

              
Convenient, and clean, there is a bathroom on the boat. Stay safe with state-of-the-art, high-tech navigation devices. with snorkeling equipment, SUP board, mini buffet lunch - drinking water - fruit Service by van pick-up from your accommodation on Koh Chang. "Professional team service with heart.

 

PRICE AVAILABLE FOR 8 PERSON
No.

Program or Destinations

Price THB

Start

Finish

Note

(a)Sunset9,00017.00 pm18.30 pm1.5 hour
(b) Half day Koh Yuak - Koh Man Nok 15,00009.00 am12.00 am
Half day Koh Yuak - Koh Man Nok 15,00013.00 pm16.00 pm
(c)Full day Koh Wai - Koh Ngam 22,00009.00 am16.00 pm
(d)Full day Koh Kham - Koh Phee 32,00009.00 am16.30 pm 

 Please note: Valid from 15 May 2023 until 31 October 2023, that out of service for program A and D. Due to changed the pier location to Salakphet Bay (South of the island) reason of the weather and season changed to raining.
         

Price include:

- Transportation service from/to hotel (Within area) 

- Lunch onboard, Drinking water, seasonal fruits

  * Sunset program only snack

- Snorkeling equipment (Mask - Life Jacket)

- SUP Board (SUP board + Paddle)

- Captain & Crew 


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

232

All Visitors

2707796