โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


850 THB

Time available: 09.00 am - 16.30 pm

 


Are you looking for an adventure in the underwater world? Our snorkeling trip offers a unique opportunity to explore the beauty of the ocean and its inhabitants.

Our experienced guides will lead you on a guided tour through crystal clear waters and vibrant coral reefs. You'll have the chance to see a variety of colorful fish, sea ocean life.

All necessary equipment, including snorkels, and masks, will be provided. We also offer a lunch buffet onboard with snacks and drinking water.

Join us on this exciting adventure and discover the beauty of the underwater world! Book your snorkeling trip today.

    

ITINERARY

08:00 am:

Pick you up from hotel between 08.00 am to 09.00 am

09:30 am:

Trip start

11:00 am:First stop at Koh Yak Lek, let snorkeling (45 minute)
11:45 am:Lunch onboard (Thai food with drinking water, coffee)
12:45 pm:Arrive at "Had San Jao" Beach locate on Koh Rang take your time to relax on the beach (45 minute)
13:30 pm:Arrive at Koh Yak Yai, snorkeling point this you can see the beautiful world under the sea. 45 Minute
15:00 pm:Arrive at Koh Wai the sea paradise, snorkeling with a lot of coral along the beach
15:45 pm:Serve you with BBQ and seasonal fruits onboard
16:30 pm:Back to Koh Chang (Bang Bao Pier)
17:00 pm:Bring you back to the hotel.


Price include

1. Transportation from/to hotel * With hotel in available area *

2. Lunch onboard, Drinking water, Seasonal fruits and BBQ

3. Snorkeling gears (Mask + Life Jacket)

4. Travel insurance
5. National park fee
Remark
- Price not include foreigner national park fee 200 THB per people 

- All destinations can be change without notice, we use safety first

- Transportation time would flexibility by the traffic situation and 

  the weather on the travel date or Thai land festival

- Price not include your personal expense, Tip
บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

181

All Visitors

2707745