โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


SUP = STAND UP PADDLE BOARD

Stand-up paddle boarding offers a fun way to play on the water,  

with the added benefit of a full-body workout. And, since you stand at

full height on your board, it gives you a unique vantage point for

 viewing what’s down under the water and out on the horizon.

       

Play

Details

Adult

Child

Food

1 Hour

SUP only

500

250

No

2 Hour

SUP only

800

400

No

* Children price available for child 3 to 9 years only

Play

รายละเอียด

Adult

Child

Food

2 Hour

SUP + Lunch (Thai set menu)

900

450

Yes

2 Hour

SUP + Dinner (Thai set menu)

1,100

550

Yes


Price include:

- Transportation from/to hotel - SUP station (within area)

- Trainer and Trip leader

- SUP board + paddle + Life Jacket


PROGRAM & DETAILS
 :

Pick you up from various hotel in Koh (within area)

  take to the SUP station 

 

 :Training 10 - 15 minute
 :Tour leader go together with you 
:

Back to the SUP station

:Bring you back to the hotel
        
Please note:

- Transportation service from/to hotel is flexible depending

   to the traffic and weather on the date of service

- Price not include personal expense
บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

250

All Visitors

2707814