โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 
         

Bullets / Size

Type

Price/Pax

Transportation

18 unit / .22M42,000Include

18 unit / .22

ASSASSIN

2,000

Include

18 unit / .22

Sniper Ruger

2,000

Include

18 unit / .22ASSAULT Rifle 2,000Include
18 unit / .38.38 Special2,000Include
15 unitCombat Shotgun2,000Include
18 unit / .38.357 MAGNUM2,000Include
18 unit / .22COWBOY SINGLE2,000Include
18 unit / 11 mm.COLT .452,000Include
18 unit / 9 mm.GLOCK2,000Include
18 unit / 9 mm.BROWNING2,000Include
18 unit / .22M162,000Include
18 unit / 9 mm.BERETTA2,000Include
18 unit / 9 mm.CZ75 SHADOW2,000Include
18 unit / 9 mm.HK. USP EXPERT2,000Include
      

*** Price include ***

- Round trip transportation from/to the hotel (Please check time)

- Staff take care
- Gun with bullet as per you reserve

*** Minimum 2 person reserve basis ***


      
Please note:

- Daily open, 3 Languages available Thai, English and Chinese.

Time for transportation from or to your hotel is flexible,

  depending on the traffic status.
- 4 person reserved would be use a private transportation,
   from/to the hotel by the time as you prefer.

- Price is not include a personal expense and Tips.

- During the activity Please strictly listen to the instructions from
  the staff for knowledge, understanding and maximum safety.
  that the field has set.
   บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

122

All Visitors

2707686