โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


 
พักห้องละ 2 ท่าน

เข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 66 - 22 ธ.ค. 66
เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มท่านละ 500 บาท
 4,390 บาท / ท่าน  23 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
3,790 บาท / ท่าน5 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มท่านละ 500 บาท
      
    


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

603

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2884584