โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


      
KOH CHANG ELEPHANT TOURS
An elephant trekking trip is a tour where tourists ride on the back of elephants through natural habitats. The elephants are trained and well-cared for, and the trekking experience allows for close encounters with these majestic animals

The elephants are often considered cute, with their large ears, wrinkled skin, and long trunks. During the trek, visitors may also have the opportunity to feed and interact with the elephants, making for a truly memorable experience.
        
ELEPHANT TREKKING PROGRAMS
1) 30 Minute Trip: Adult 500 THB / Children 250 THB *
2) 1 hour Trip: Adult 650 THB / Children 320 THB *
        
SPECIAL PROGRAMS
3) Elephant Show + Swimming with elephant on the beach (1 hour)
Price 650 THB per person
        
4) Swimming with elephant on the beach (30 minute)
Price 500 THB per person
    
Remark: Program 3 and  4 Children is same adult price
         
1 hour Trip: Enjoy the beautiful nature in another view on the elephant & have a good time with abundance of the island. Special only this place with our paths to present you overlooking to the ocean view.
       
2 hours Trip: Start to experience the beautiful naturally atmosphere with ride on an elephant for 1 hour. Enjoyable with a lot of talent and interacting,
     
ITINERARY

+++ Daily service start from 09.00 am until 15.00 pm +++

- Pick you up from hotel to Elephant Camp

- Arrive at Elephant Camp, your register

- Your program Start

- Your program finish

- Bring you back to hotel

Price include;

- Transportation (Hotel - Elephant Camp - Hotel)

- Program as your selection

        
Remark;
* Children age are under 3 between 9 year old only

- Reservation at lease 1-2 day in advance

- Please click "Booking online" for reserve

- Time might be change depending on weather in tour date

- Price is per person not include personal expenseบริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

262

All Visitors

2707826