โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


PRIVATE KOH CHANG CITY TOUR
      
*** Van *** Price 8,900 THB for 10 Person
*** Van *** Price 8,500 THB for 8 Person
*** Van *** Price 8,200 THB for 6 Person
*** Sedan *** Price 6,900 THB for 4 Person
*** Sedan *** Price 5,500 THB for 2 Person
     
Remark;
Can change or destinations to travel without prior notice at the tour guide's discretion to the appropriateness And the suitability, taking into account the safety of the customers is the most important thing. in making decisions
     
Price include;
  • Van or Sedan with experienced driver * depend on customers unit *
  • Lunch at the local restaurant
  • Travel according to the program
  • Local guide take care a whole trip (English speaking guide)
     


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

224

All Visitors

2707788