โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


Mountain and Lagoon Explore by ATV riding is an adventure tour that involves exploring the mountainous and coastal areas of a region by driving an all-terrain vehicle (ATV) 

The journey typically includes off-road adventures through rugged terrain, and scenic views of mountains and lagoons. It may also include stops at local other viewpoints of interest along the way. Overall, it is an exciting and unique way to experience the natural beauty and culture of a region.
       

Time

Details

Driver

Passenger

Food

30 MinuteTrip to the mountain 1,500No ChargeNO

60 Minute

Trip to the mountain with Lagoon

1,900

900

NO

90 Minute

Trip to the mountain with Lagoon

2,500

1,250

NO


        

*** Price include ***

- Transportation from/to hotel - ATV camp

- ATV + Fuel + Helmet

- Staff take care

- Tea or Coffee, Fruit and snacks (Finished trip)

*** Minimum reserve 2 person basis ***


      
Please note

- Daily service from 09.00 am to 16.00 pm

- Flexibility time program depending to traffic and weather

- Price not include personal expense

- The price present is Thai Bahtบริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

127

All Visitors

2707691