บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

Line: @kohchangclub

Line: tuisiratcha

Page: KOHCHANGCLUB

เพิ่มเพื่อน

      


อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง เป็นพื้นที่การรบที่เกาะช้างเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ระหว่างเรือรบไทย 3 ลำ ดังมีรายนามของเรือดังนี้เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี กับเรือรบฝรั่งเศสจำนวนประมาณ 13 ลำ ในการรบครั้งนั้นวีรชนทหารไทยสละชีวิตอย่างกล้าหาญรวม 36 นาย และได้ฝากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยการขับไล่ข้าศึกที่กำลังมากกว่าจนล่าถอยไป ขอสดุดีวีรชน.

 

 

 

Today Visitors

88

All Visitors

2179963