เกาะช้างคลับ ดอท คอม บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0 
สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ Line ID (1) : kohchangclub8 / Line ID (2) : kohchangclub9 / Line ID (3) tuisiratcha


อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง เป็นพื้นที่การรบที่เกาะช้างเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ระหว่างเรือรบไทย 3 ลำ ดังมีรายนามของเรือดังนี้เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี กับเรือรบฝรั่งเศสจำนวนประมาณ 13 ลำ ในการรบครั้งนั้นวีรชนทหารไทยสละชีวิตอย่างกล้าหาญรวม 36 นาย และได้ฝากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยการขับไล่ข้าศึกที่กำลังมากกว่าจนล่าถอยไป ขอสดุดีวีรชน...

 

สงวนลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบอย่างถูกต้องโดย www.kohchangclub.com เกาะช้างคลับดอทคอม พ.ศ. 2552

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดย

เผยแพร่และการอ้างอิงและ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้

69

    
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

1576520