บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524

 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 

 

         

 


 
 
 
 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,490 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 16 เม.ย. 65
3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 16 เม.ย. 65
 *** จองภายใน 20 ธ.ค. 64 เท่านั้น *** 
3,190 บาท / ท่าน16 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,690 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 28 ก.พ. 65
2,690 บาท / ท่าน1 มี.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64
2,790 บาท / ท่าน1 ก.ค. 64 - 15 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

XXXX บาท / ท่าน16 ต.ค. 64 - 15 พ.ค. 65
XXXX บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64
2,190 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,390 บาท / ท่าน26 พ.ย. 64 - 14 เม.ย. 65
2,990 บาท / ท่าน15 เม.ย. 65 - 31 ต.ค. 65

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,790 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 15 เม.ย. 65
3,190 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 23 ธ.ค. 64
2,990 บาท / ท่าน 1 ส.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 27 ธ.ค. 64
2,990 บาท / ท่าน16 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 23 ธ.ค. 64
2,990 บาท / ท่าน 1 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,490 บาท / ท่าน1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 27 ธ.ค. 64
2,890 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,790 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 28 ก.พ. 65
3,790 บาท / ท่าน 8 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,690 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,390 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,190 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 16 เม.ย. 65
2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 16 เม.ย. 65
 2,790 บาท / ท่าน1 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,490 บาท / ท่าน1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,690 บาท / ท่าน16 ต.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64
2,490 บาท / ท่าน16 พ.ค. 64 -  15 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
XXXX บาท / ท่าน1 พ.ค. 64 -  31 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
2,990 บาท / ท่าน1 ก.ย. 64 -  31 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,690 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65
2,290 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 64 - 31 ต.ค. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,190 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65
1,990 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 27 ธ.ค. 64
2,590 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,290 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
3,190 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,190 บาท / ท่าน1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
X,XXX บาท / ท่าน1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
1,990 บาท / ท่าน1 พ.ค. 64 - 30 ก.ย. 64


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,190 บาท / ท่าน1 พ.ย 64 - 31 พ.ค. 65
2,190 บาท / ท่าน1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

7,990 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
5,900 บาท / ท่าน1 พ.ย. 64 - 22 ธ.ค. 64
4,590 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 64 - 17 เม.ย. 65
2,590 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

 

 


บริการทริป เรือยอร์ชส่วนตัว ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง
ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัว ท่องทะเลเกาะช้าง นั่งชิลล์รับลมเก๋ๆ
บนเปลตาข่าย พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง พาย SUP
ราคาในทริปรวมทุกอย่าง พกแค่ชุดที่จะเปลี่ยนติดตัวมาก็พอ
โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือชมดวงอาทิตย์ตก 9,000 บาท
โปรแกรมทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก - เกาะสุวรรณ 15,000 บาท
    
 สนใจคลิก! มีให้เลือกอีกหลายโปรแกรม

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 4 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะหวาย
ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกับทัวร์สุดฮิตติดชาร์จที่เกาะช้างแห่งนี้ ด้วยเรือลำใหญ่สะอาด ปลอดภัย + อาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ชา กาแฟ และของว่าง อุปกรณ์ดำน้ำบริการรถรับ - ส่ง
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน *** เรือไม้ / จอยทริป ***
ราคา 600 บาท / ท่าน  10 ท่านขึ้นไป คนละ 550 บาท

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 5 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง - หาดสองพี่น้อง
โปรแกรมฮิตติด Top 5 ของกิจกรรมบนเกาะช้าง โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ เรือไม้ลำใหญ่ เบาะนั่งแยก นั่งสบายสะอาด
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน *** เรือไม้ / จอยทริป ***
ราคา 650 บาท / ท่าน

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง 3 เกาะ 1 หาด  
เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง - หาดศาลเจ้า
** ฟรี! บริการถ่ายรูป อยากได้รูปใต้น้ำ โปรแกรมนี้เลย! **
อะไรจะสคัญไปกว่าการได้โพสท์ท่าเก๋ๆ แล้วมีคนเก็บภาพไว้ให้
พร้อมเอาไปลงอวดใน Social ของคุณให้เพื่อนๆร้องว้าว! กันไปเลย
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน  *** เรือไม้ / จอยทริป ***
ราคา 650 บาท / ท่าน 

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท 

บริการจอยทัวร์ และให้เช่าเหมาเรือ สปีดโบ้ท ด้วยเรือเครื่องยนต์ ขนาด 85, 200 และ 400 แรงม้า พนักงานขับเรือ มากประสบการณ์ ปลอดภัย สะดวก สบาย

(1) ทัวร์ 5 เกาะ คนละ 1,000 บาท *** จอยทริป ***
(2) ทัวร์ (ครึ่งวัน) 3 เกาะ คนละ 800 บาท *** จอยทริป ***
(3) ทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก คนละ 500 บาท *** จอยทริป ***

โปรแกรมพายบอร์ด ชมธรรมชาติ SUP station  
กิจกรรมพายบอร์ด SUP "Stand up paddle board" ชมความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ในป่าโกงกางด้วยตัวเอง คล้ายกับการพายคายัค+เล่นเซิร์ฟรวมๆกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยก็สามารถเล่นได้ภายใน 15 นาที
 จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 500 บาท เท่านั้น!!!

เหมาเรือออกทริปตกหมึก (เรือไม้) เกาะช้าง
ทริปตกหมึกยามค่ำคืนที่เกาะช้าง วิถีชาวประมงแท้ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในค่ำคืนใต้แสงจันทร์นี้ 
เหมาเรือออกทัวร์ตกหมึก *** เรือไม้ / เหมาส่วนตัว ***
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 6,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 15 ท่าน ราคา 7,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 8,500 บาท

ทัวร์ตกหมึก (จอยทริป) เกาะช้าง 
ทริปตกหมึกที่เกาะช้าง แบบจอยทริป ไปร่วมสนุก ร่วมซึมซับกับบรรยากาศ ของการตกหมึกในช่วงกลางคืนที่เกาะช้างได้สบายๆ
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน *** เรือไม้ / จอยทริป ***
ท่านละ 750 บาท

เหมาเรือไป ทัวร์ดำน้ำ - ตกปลา (เรือไม้) เกาะช้าง
จัดเป็นทริปเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา สำหรับคนที่ชอบตกปลาและดำน้ำชมปะการัง
 ตกปลา - ดำน้ำดูปะการัง *** เรือไม้ / เหมาส่วนตัว ***
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 8,500 บาท (เกาะหวาย)
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 9,500 บาท (เกาะหวาย)

ทัวร์นั่งช้างชมไพร และเล่นน้ำกับช้าง   
นั่งช้างกิจกรรมในวันพักผ่อนแบบสบายๆ ละเมียดละไมชมพฤกษานานาพรรณ โคลงเคลงและโยกเยก ในจังหวะการก้าวย่างของช้าง 
 *** โปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอม ***
1 ชม. นั่งช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บ
30 นาที เล่นน้ำกับช้างหน้าชายหาด  ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 450 บ.
+++ ดูโปรแกรมอื่นเพิ่มคลิกเลย +++

อาหารเย็นแบบเซ็ตซีฟู้ด พรีเมี่ยม + ลงเรือชมหิ่งห้อย  

บรรยากาศที่เรียบง่ายให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้าน และไม่ว่าจะเลือกนั่งลงบนเก้าอี้แบบเคยๆ หรือนั่งชิลล์ที่โต๊ะอาหารแบบญี่ปุ่นบนพื้นไม้ขัดมันริมระเบียงชิดติดริมน้ำ อาหารทะเลสดๆ การันตี "ปูกุ้งกั้ง" สำหรับมื้อพิเศษมื้อนี้

บริการนั่งเรือล่องไปชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของ "หิ่งห้อย" พบความสมบูณ์ของป่าชายเลน ป่าโกงกาง และต้นลำพู ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อยตัวน้อยน่ารัก

 

 จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 750 บาท

ล่องแพชมดวงอาทิตย์ตก พร้อมดินเนอร์ 

ทริปนี้คุ้มสุดๆแน่นอน! เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะได้ล่องแพส่วนตัว ดินเนอร์ 🍽 โดยฝีมือเชฟฝีมือเยี่ยมแบบสดๆ แสนอร่อย เพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกน้ำอันแสนโรแมนติค จิบไวน์🥂 ชิลล์ๆ เหมาะสำหรับคู่รักฮันนีมูน 🥰

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 1,750 บาท

 

 
 

 

Today Visitors

381

All Visitors

2358804