บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

 : @kohchangclub

 : kohchangclub9

 : tuisiratcha

มีตัว @ ข้างหน้าด้วยนะคะ

  
 
 
 
พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 17 เม.ย. 64
2,990 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
2,390 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 จองวันนี้ ถึง 30 ก.ย. 63 เท่านั้น / เข้าพักตรงวันหยุด เพิ่มท่านละ 500 บาท
 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 63
3,790 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 2,990 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,200 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 19 ธ.ค. 63
2,790 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
2,200 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,890 บาท / ท่าน16 ม.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
2,300 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
1,990 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64
2,490 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 12 พ.ค. 63
2,450 บาท / ท่าน13 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,590 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63
2,700 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,200 บาท / ท่าน4 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
2,290 บาท / ท่าน1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,990 บาท / ท่าน5 ม.ค. 63 - 29 ก.พ. 63
3,200 บาท / ท่าน 1 มี.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
4,990 บาท / ท่าน11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
2,990 บาท / ท่าน 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,500 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 15 เม.ย. 63
2,350 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 16 เม.ย. 64
 2,650 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,790 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
2,390 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 *** จองภายใน 30 ก.ย. 63 เท่านั้น ***


 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,100 บาท / ท่าน11 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
3,100 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,250 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 15 เม.ย. 63
2,190 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
3,350 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
2,490 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,700 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 62 - 15 เม.ย. 63
2,990 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63
2,290 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 -  15 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 -  31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,750 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
3,100 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 -  31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,890 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
2,490 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
2,100 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

XXXX บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 16 เม.ย. 64
2,890 บาท / ท่าน 1 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

 


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
2,250 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
1,990 บาท / ท่าน1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
2,900 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

1,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
1,990 บาท / ท่าน 17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
4,290 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
3,290 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 สำหรับจองภายใน 1 - 31 ส.ค. 63 เท่านั้น * พักตรงวันหยุดเพิ่มคนละ 1,000 บาทพักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,200 บาท / ท่าน14 มี.ค. 63  - 15 เม.ย. 63
2,590 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
2,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
1,990 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
2,990 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

 


 


ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 4 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะหวาย
ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกับทัวร์สุดฮิตติดชาร์จที่เกาะช้างแห่งนี้ ด้วยเรือลำใหญ่สะอาด ปลอดภัย + อาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ชา กาแฟ และของว่าง อุปกรณ์ดำน้ำบริการรถรับ - ส่ง
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 600 บาท / ท่าน  10 ท่านขึ้นไป คนละ 550 บาท

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 5 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง - หาดสองพี่น้อง
โปรแกรมฮิตติด Top 5 ของกิจกรรมบนเกาะช้างโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ เรือลำใหญ่ เบาะนั่งแยก นั่งสบายสะอาด
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 650 บาท / ท่าน

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท 

บริการจอยทัวร์ และให้เช่าเหมาเรือ สปีดโบ้ท ด้วยเรือเครื่องยนต์ ขนาด 85, 200 และ 400 แรงม้า พนักงานขับเรือ มากประสบการณ์ ปลอดภัย สะดวก สบาย

(1) ทัวร์ 5 เกาะ คนละ 990 บาท *** จอยทัวร์ ***
(2) ทัวร์ (ครึ่งวัน) 3 เกาะ คนละ 800 บาท *** จอยทัวร์ ***
(3) ทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก คนละ 500 บาท *** จอยทัวร์ ***

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง 4 เกาะ 5 โปรแกรม  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง
ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ + ตกปลา + แวะให้อาหารลิง
อะไรจะสำคัญไปกว่าการได้โพสท์ท่าเก๋ๆ แล้วมีคนเก็บภาพไว้ให้
พร้อมเอาไปลงอวดใน Social ของคุณให้เพื่อนๆร้องว้าว! กันไปเลย
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน  ฟรี! บริการถ่ายภาพ
ราคา 750 บาท / ท่าน 

ทัวร์ดำน้ำลึก 1 วัน 2 Dives  
จุดดำน้ำลึก หินราบ - หินลูกบาศก์

เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรนักดำน้ำ แต่ต้องการออกดำน้ำลึก

ในทะเลภายใน 1 วัน โดยมีครูสอนดำน้ำลึกคอยดูแลอย่างไกล้ชิด

หลักสูตรนี้ไม่ต้องลงสระ สามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำ

ใต้ทะเล ที่ความลึกสูงสุด 12 เมตร
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน 
ราคา 5,000 บาท / ท่าน 

บริการทริป เรือยอร์ชส่วนตัว ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง
ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัว ท่องทะเลเกาะช้าง นั่งชิลล์รับลมเก๋ๆ
บนเปลตาข่าย พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าไม่เกิน 8 ท่าน
(a) โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือชมดวงอาทิตย์ตก 9,000 บาท
(b) โปรแกรมทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก - เกาะสุวรรณ 15,000 บาท
(c) โปรแกรมทัวร์ เกาะหวาย - เกาะเหลายา 22,000 บาท
(d) โปรแกรมทัวร์ เกาะขาม - เกาะหวาย 32,000 บาท

โปรแกรมพายบอร์ด ชมธรรมชาติ SUP station  
กิจกรรมพายบอร์ด SUP "Stand up paddle board" ชมความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ในป่าโกงกางด้วยตัวเอง คล้ายกับการพายคายัค+เล่นเซิร์ฟรวมๆกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยก็สามารถเล่นได้ภายใน 15 นาที
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 500 บาท เท่านั้น!!!

ทัวร์ตกหมึก (กลางคืน) เกาะช้าง
ทริปตกหมึกยามค่ำคืนที่เกาะช้าง วิถีชาวประมงแท้ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในค่ำคืนใต้แสงจันทร์นี้ 
+++ เหมาเรือออกทัวร์ตกหมึก แบบส่วนตัว +++
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 6,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 15 ท่าน ราคา 7,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 8,500 บาท

ทัวร์ดำน้ำ - ตกปลา เกาะช้าง
จัดเป็นทริปเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา สำหรับคนที่ชอบตกปลาและดำน้ำชมปะการัง
+++ ให้เช่าเรือตกปลา - ดำน้ำดูปะการัง ++
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 8,500 บาท (เกาะหวาย)
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 9,500 บาท (เกาะหวาย)

ทัวร์นั่งช้างชมไพร Elephant Trekking   
นั่งช้างกิจกรรมในวันพักผ่อนแบบสบายๆ ละเมียดละไมชมพฤกษานานาพรรณ โคลงเคลงและโยกเยก ในจังหวะการก้าวย่างของช้าง 
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
1 ชม. นั่งช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 800 บ. / เด็ก 400 บ.
30 นาที โชว์ช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 450 บ. / เด็ก 250 บ.
+++ ดูโปรแกรมอื่นเพิ่มคลิกเลย +++

อาหารเย็นแบบ เชฟเทเบิล Fine Dinning

จูงมือแฟน ควงแขนคู่รัก หาโอกาสพิเศษ หรือฉลองในโอกาศ พิเศษ เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะรับประทานมื้อเย็นสุดพิเศษโดยเชฟบิล สัมผัสประสบการทานอาหารแบบ Fine Dinning (เชฟบิล #ผู้เข้าแข่งขันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย)

 

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 990 บาท (จากราคาปกติท่านละ 1,490 บาท)

อาหารเย็นแบบ เซ็ตซีฟู้ด + ลงเรือชมหิ่งห้อย

บรรยากาศที่เรียบง่ายให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้าน และไม่ว่าจะเลือกนั่งลงบนเก้าอี้แบบเคยๆ หรือนั่งชิลล์ที่โต๊ะอาหารแบบญี่ปุ่นบนพื้นไม้ขัดมันริมระเบียงชิดติดริมน้ำ

บริการนั่งเรือล่องไปชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของ "หิ่งห้อย" พบความสมบูณ์ของป่าชายเลน ป่าโกงกาง และต้นลำพู ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อยตัวน้อยน่ารัก

 

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 650 บาท (จากราคาปกติท่านละ 850 บาท)

ทรีท็อป แอดเวนเจอร์

จากยอดของต้นไม้ที่สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ ที่คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 1,250 บาท / ท่าน

เชฟเทเบิล ชมดวงอาทิตย์ตก พร้อมดินเนอร์บนเรือ 

ทริปนี้คุ้มสุดๆแน่นอน! เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะได้ดินเนอร์โดยฝีมือเชฟฝีมือเยี่ยมแบบสดๆ แสนอร่อย เพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกน้ำอันแสนโรแมนติค จิบไวน์ชิลล์ๆ เหมาะสำหรับคู่รักฮันนีมูน

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 1,750 บาท

บริการรถตู้ กรุงเทพ - เกาะช้าง   

การเดินทางไปท่องเที่ยวบนเกาะช้าง จ.ตราด ของคุณก็จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป อุ่นใจด้วยพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ ส่งและรับคุณถึงที่พักบนเกาะช้าง 

กรณีให้รถรับตามโรงแรมในกรุงเทพ จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
จองเที่ยวเดียว 990 บาท ต่อท่าน
จองไป - กลับ 1,800 บาท ต่อท่าน
 
 

 

Today Visitors

265

All Visitors

2156028