บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

Line: @kohchangclub

Line: tuisiratcha

ใช้มือถืออยู่ คลิกเลย!


 


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,500 บาท / ท่าน1 ธ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64
4,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
4,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,900 บาท / ท่าน1 ธ.ค. 63 - 14 พ.ค. 64
 5,100 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 30 พ.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,700 บาท / ท่าน1 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
4,300 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 15 ต.ค. 63
 5,100 บาท / ท่าน16 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

6,700 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
5,900 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,900 บาท / ท่าน1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64
4,900 บาท / ท่านวันหยุดต่อเนื่อง, วันหยุดนักขัตฤกษ์
3,500 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
4,700 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

 

 

 

Today Visitors

71

All Visitors

2235601