โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


ตัวอย่าง Voucher แพ็คเกจทัวร์

สิ่งทีจะระบุใน Voucher
 • 1. ชื่อ - นามสกุล (ของลูกค้า)
 • 2. วันที่เข้าพัก - วันที่เช็ค เอาท์
 • 3. ชื่อที่พัก (โรงแรม - รีสอร์ท)
 • 4. จำนวนคืน
 • 5. รหัสการจอง หรือ Booking No.
 • 6. ประเภทห้องพัก
 • 7. จำนวนห้องพักที่จองไว้
 • 8. จำนวนคนที่เข้าพัก (ผู้ใหญ่/เด็ก)
 • 9. รายละเอียดทัวร์ (วันที่ใช้บริการ)
 • 10. การชำระเงิน (มัดจำ / ส่วนที่เหลือ)
 • 11. เวลานัด / สถานที่นัด ของทัวร์ต่างๆ
 • 12. เบอร์โทรติดต่อเกาะช้าง คลับ

* เอกสารใบนี้จะเป็นใบบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

  บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

14

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2884724