โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


บริการโดยสาร โดยเรือสปีดโบ้ท / Transportation by Speed Boat

บริการเรือโดยสารด้วยเรือสปีดโบ้ท จากเกาะช้าง ไปยังเกาะคลุ้ม, เกาะหวาย, เกาะหมาก และเกาะกูด รายละเอียดตามที่ระบุดังต่อไปนี้ Transportation from/to Koh Chang by Speedboat to Koh Klum, Koh Wai, Koh Mak and Koh KoodPlease follow through the details below.

เริ่มบริการตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึง 30 เม.ย. / Effective from 1 November until 30 April
 
เวลา

เดินทางจาก

ส่งปลายทาง

เรือถึงเวลา

ค่าโดยสาร/คน

TimeFromDestinationArrivePrice/Person
09.00 น.
09.00 AM
เกาะช้าง
Koh Chang
เกาะคลุ้ม
Koh Klum
09.30 น.
09.30 AM
600 บาท
600 THB
09.00 น.
09.00 AM
เกาะช้าง
Koh Chang
เกาะหวาย
Koh Wai
09.30 น.
09.30 AM
600 บาท
600 THB
09.00 น.
09.00 AM
เกาะช้าง
Koh Chang
เกาะหมาก
Koh Mak
10.00 น.
10.00 AM
800 บาท
800 THB
09.00 น.
09.00 AM
เกาะช้าง
Koh Chang
เกาะกูด
Koh Kood
11.00 น.
11.00 AM
1,200 บาท
1,200 THB
09.30 น.
09.30 AM
เกาะหวาย
Koh Wai
เกาะหมาก
Koh Mak 
10.00 น.
10.00 AM 
500 บาท
500 THB 
09.30 น.
09.30 AM
เกาะหวาย
Koh Wai
เกาะกูด
Koh Kood
11.00 น.
11.00 AM 
1,000 บาท
1,000 THB 
12.30 น.
12.30 PM
เกาะหวาย
Koh Wai 
เกาะช้าง
Koh Chang
13.00 น.
13.00 PM 
600 บาท
600 THB
10.00 น.
10.00 AM 
เกาะหมาก
Koh Mak 
เกาะกูด
Koh Kood 
11.00 น.
11.00 AM  
600 บาท
600 THB 
12.00 น.
12.00 PM
เกาะหมาก
Koh Mak 
เกาะหวาย
Koh Wai
12.30 น.
12.30 PM 
500 บาท
500 THB
12.00 น.
12.00 PM 
เกาะหมาก
Koh Mak
เกาะช้าง
Koh Chang
13.00 น.
13.00 PM 
800 บาท
800 THB
11.00 น.
11.00 AM
เกาะกูด
Koh Kood
เกาะหมาก
Koh Mak 
12.00 น.
12.00 PM 
600 บาท
600 THB 
11.00 น.
11.00 AM
เกาะกูด
Koh Kood
เกาะหวาย
Koh Wai
12.30 น.
12.30 PM 
1,000 บาท
1,000 THB
11.00 น.
11.00 AM
เกาะกูด
Koh Kood
เกาะช้าง
Koh Chang
13.00 น.
13.00 PM 
1,200 บาท
1,200 THB 
         
ราคารวม / Price include
  • กัปตัน และลูกเรือ / Captain and Crews
  • รถรับ - ส่ง จากที่พักบนเกาะช้าง / Transportation from hotel at Koh Chang to the pier

ราคาเด็ก / Children price

  • เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 3 ปี (ยกเว้นมีรถเข็น ชำระเพิ่ม 200 บาท)
  • เด็กอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี ครึ่งหนึ่งของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป ราคาเท่าผู้ใหญ่
  • Infant 1 month to 3 years old Free (Except with baby stroller will be charge 200 THB)
  • Children 4 to 6 years old a half of adult price
  • Children over 7 years old pay as adult price
หมายเหตุ / Remark 
เกาะหวาย และเกาะคลุ้ม เรือส่งได้ถึงหน้าที่พัก
Koh Wai and Koh Klum transfer to the beach

เกาะหมาก ส่งที่ท่าเรือมะกะธานี เท่านั้น (ไม่รวมรถจากท่าเรือไปส่งโรงแรม)
Koh Mak only Makatanee Resort Pier (Not include transfer fare from pier to hotel)

เกาะกูด ส่งที่ท่าเรือสยามบีช รีสอร์ท, ท่าเรือคลองมาด, ท่าเรือดอย เกสท์เฮาส์ คลองเจ้า 
(ไม่รวมรถจากท่าเรือไปส่งโรงแรม)
Koh Kood 3 destinations are available at Klong mad pier, Siam Beach Resort Pier and 
Doi Guesthouse Klong Jao (Not include transfer fare from pier to hotel)
 
บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

600

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2884581