โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


บริการเรือยอร์ช ขนาดเล็ก แบบส่วนตัว 
*** เดินทางไม่เกิน 5 ท่าน ***
      
        
โปรแกรม A "เกาะหยวก"
รอบเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น
จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 6,500 บาท
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง หาดไก่แบ้)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
น้ำดื่ม
     
โปรแกรม B "Full Day Trip"    
มีให้เลือก 2 เส้นทาง เกาะขาม - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะรัง
ระยะเวลา 08.00 น. - 16.00 น.

จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 16,000 บาท

ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (ที่พักหาดทรายขาว - หาดไก่แบ้)
ค่าขึ้นเกาะ และค่าเข้าอุทยาน
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน + น้ำดื่ม, ผลไม้

     

โปรแกรม C "Half Day Trip"
เกาะหวาย - เกาะเหลายา (เลือกรอบได้)
รอบเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน ราคา 12,000 บาท
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (ที่พักหาดทรายขาว - หาดไก่แบ้)
ค่าขึ้นเกาะและค่าเข้าอุทยาน
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน + น้ำดื่ม, ผลไม้

      

โปรแกรม D "Photo By Saxdor Yacht"
Join Trip เวลา 1 ชั่วโมง ล่องเรือชมทิวทัศน์ ,ถ่ายรูป เรือออกขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา ท่านละ 1,000 บาท
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (ที่พักหาดทรายขาว - หาดไก่แบ้)
น้ำดื่ม
        
โปรแกรม E "Free Style By Saxdor Yacht"
Private Trip แบบ Free Style เพลิดเพลินกับการท่องเรือ ของคุณได้อย่างเต็มที่!
ราคา ชั่วโมงละ 4,500 บาท * กรณีเกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชม.
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (ที่พักหาดทรายขาว - หาดไก่แบ้)
น้ำดื่ม
        

  

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

43

 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2902570