โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 089-406-0524

Hot Line: 092-271-4388


     
บริการเรือญี่ปุ่น ดำน้ำดูปะการัง - ตกปลา (แบบส่วนตัว)
      
1. โปรแกรมเต็มวัน 4 เกาะ  
"เกาะคลุ้ม - เกาะหวาย - เกาะเหลายา - หาดหวายแฉก"
เวลา 09.30 น. - 17.00 น.
จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน ราคา 7,500 บาท 
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน (Box Set) ผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
เรือคายัค + ไม้พาย 1 ลำ
ฟรี! บริการถ่ายภาพใต้น้ำ
ฟรี! ประกันภัยทางทะเล
* ตกปลาเพิ่ม 500 บาท / คันเบ็ด 3 คัน พร้อมเหยื่อตกปลา
      
2. โปรแกรมเต็มวัน 7 เกาะ  
"เกาะรัง-ยักษ์เล็ก-ยักษ์ใหญ่-มะปริง-หวาย-สองพี่น้อง-หาดอุทยาน"
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน ราคา 8,500 บาท 
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน (Box Set) ผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
เรือคายัค + ไม้พาย 1 ลำ
ค่าเข้าอุทยานฯ สำหรับคนไทย
ฟรี! บริการถ่ายภาพใต้น้ำ
ฟรี! ประกันภัยทางทะเล
* ตกปลาเพิ่ม 500 บาท / คันเบ็ด 3 คัน พร้อมเหยื่อตกปลา
      
3. โปรแกรมครึ่งวัน 3 เกาะ
"เกาะคลุ้ม - เกาะหวาย - เกาะเหลายา"
รอบเช้า 09.00 น. - 12.30 น.
รอบบ่าย 13.30 น. - 17.00 น.
จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน ราคา 5,900 บาท 
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
ผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง * ไม่มีอาหารกลางวัน *
เรือคายัค + ไม้พาย 1 ลำ
ฟรี! บริการถ่ายภาพใต้น้ำ
ฟรี! ประกันภัยทางทะเล
* ตกปลาเพิ่ม 500 บาท / คันเบ็ด 3 คัน พร้อมเหยื่อตกปลา
      
4. โปรแกรมเต็มวัน 3 เกาะ  
"เกาะขาม - เกาะหมาก - เกาะหวาย"
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน ราคา 8,900 บาท 
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง บางเบ้า)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน (Box Set) ผลไม้, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง
เรือคายัค + ไม้พาย 1 ลำ
ฟรี! บริการถ่ายภาพใต้น้ำ
ฟรี! ประกันภัยทางทะเล
* ตกปลาเพิ่ม 500 บาท / คันเบ็ด 3 คัน พร้อมเหยื่อตกปลา
      
** ราคาไม่รวม
- ค่าเข้าเกาะขาม คนละ 200 บาท ลูกค้าชำระเพิ่มกับทางผู้ดูแลเกาะ
     

 
บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

135

All Visitors

2728035