โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


PRIVATE FLOATING DINNER

The romantic dinner on the rafting along the canal is a unique and special experience for couples or families. The background of the dinner includes the beautiful mangrove trees and the towering mountains, providing a picturesque and serene setting for the meal.

As the couple or family floats along the canal on their raft, they can enjoy a delicious meal prepared by a professional chef, with dishes that are carefully crafted to complement the natural surroundings creating a romantic atmosphere.

During the dinner, the couple can take in the sights and sounds of the mangrove trees and the mountain, and watch as the sun sets over the bay beach. This breathtaking view is the perfect end to a romantic and unforgettable evening.

         
Price 1,750 THB / Person
*** Maximum 8 person ***
Served with Thai foods and SEAFOOD PREMIUM GRILL SET
Please inform us that you cannot eat anything. and any type of food allergy to prepare menus and ingredients
       
Price include
  • Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
  • Dinner set on the float
  • Time available 17.00 pm to 18.30 pm
       
Remark
  • Not include your personal expense
  • Incase raining will be set up in the restaurant and return 1,000 THBบริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

131

All Visitors

2707695