โทรศัพท์: 090-808-9978, 089-406-0524
แผนกกรุ๊ปเหมา, กรุ๊ปส่วนตัว: 02-444-5182

 


แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน (จองขั้นต่ำ 2 ท่าน)
พักที่ เดอะ เดวา รีสอร์ท เกาะช้าง
1 พ.ย. 67 - 23 ธ.ค. 67 ท่านละ 6,100 บาท
24 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 ท่านละ 8,600 บาท
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 ท่านละ 7,100 บาท
6 ม.ค. 68 - 28 ก.พ. 68 ท่านละ 6,600 บาท
1 มี.ค. 68 - 16 เม.ย. 68 ท่านละ 6,100 บาท


โปรโมชั่นจองภายใน 30 ก.ย. 67 เท่านั้น
17 เม.ย. 67 - 31 ต.ค. 67 ท่านละ 4,890 บาท (ราคาปกติ)
1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 ท่านละ 3,590 บาท 
1 ก.ย. 67 - 31 ก.ย. 67 ท่านละ 3,390 บาท 
1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 ท่านละ 4,190 บาท 
* เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 500 บาท
        

        
* ในแพ็คเกจจะเป็นห้องพักแบบ Deluxe 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
       
ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป - กลับ

 

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในการเดินทางเข้าพัก

ค่าอาหารเย็นในวันที่ 2 (เว้นแต่ได้จองเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน)
  

ราคาเด็ก และเงื่อนไขอื่นๆในการเข้าพักของโรงแรม / รีสอร์ท

เด็กอายุ 0 - 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 4 - 9 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 1,300 บาท / คน

เด็กอายุ 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 4,100 บาท / คน 

ในกรณีที่มีเด็ก 2 คนพักในห้องเดียวกันจะต้องบังคับ 1 คนเป็นราคาเตียงเสริม

 

ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม คิดค่าบริการ 4,100 บาท / คน 

 

จองเข้าพักตรงวันที่ 24 ธ.ค. 67 * Christmas Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม)

 

จองเข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 67 * New Year Eve Gala Dinner  บวกเพิ่มผู้ใหญ่ 4,900 บาท / เด็ก 2,700 บาท
        
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น
ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าเข้าอุทยานฯ)

แพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางด้วยตนเอง สามารถติดต่อเราได้ตลอดทริป

 

กรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ดำน้ำเนื่องจากสภาพอากาศ จะคืนเงินในส่วนของค่าดำน้ำ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทัวร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
 * บริษัททำการชำระแบบเหมาจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่ท่านจอง ก่อนวันที่ท่านเดินทางเข้าพัก

 

กรุณาดูวิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไข และการชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน อ่านต่อ... 


 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ผู้เข้าชมวันนี้

24

 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2902551