โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554       
สำหรับ 10 ท่าน ราคา 8,900 บาท *** รถตู้ / Van *** Price 8,900 THB for 10 Person
สำหรับ 8 ท่าน ราคา 7,800 บาท *** รถตู้ / Van *** Price 7,800 THB for 8 Person
สำหรับ 6 ท่าน ราคา 7,200 บาท *** รถตู้ / Van *** Price 7,200 THB for 6 Person
สำหรับ 4 ท่าน ราคา 5,900 บาท *** รถเก๋ง / Car *** Price 5,900 THB for 4 Person
สำหรับ 2 ท่าน ราคา 4,900 บาท *** รถเก๋ง / Car *** Price 4,900 THB for 2 Person
     
Tour Program "PRIVATE KOH CHANG CITY TOUR"
09.00 am : Pick you up from the hotel in Koh Chang
09.30 am : Take a view point at White Sand Beach 
10.20 am : Arrival at Shrine of Koh Chang, this is Chinese culture style Shrine
     
11.10 am : Arrive at mangrove forest you can walk along the bridge "red color bridge"
    
11.30 am : Arrive at Salakphet light house, this place is a local larger pier at the beautiful bay
   
12.00 am : Arrive at Altitude 79 coffee shop, stunning view point of Salakphet bay
                with bird eyes view. Take a photo to your social media.
     
12.45 am : Lunch at the local restaurant, serve with Thai food menu.
13.45 am : Leave from the restaurant
15.00 am : Take you back to the hotel
     
Remark;
Can change or destinations to travel without prior notice at the tour guide's discretion to the appropriateness And the suitability, taking into account the safety of the customers is the most important thing. in making decisions
     
Price include;
  • Van or MPV or Sedan with experienced driver * depending on customers unit *
  • Lunch at the local restaurant
  • Travel according to the program
  • Free 1 drink per each (Coffee or Tea) at Altitude 79 coffee shop
  • Local guide take care a whole trip
     


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

165

All Visitors

2663151