เกาะช้างคลับ บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
Line ID (1) : @kohchangclub *** มี @ ด้วย ***
Line ID (2) : kohchangclub8
Line ID (3) : kohchangclub9


กรุงเทพ - เกาะกูด BANGKOK FROM/TO KOH KOODหมายเหตุ
- สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงิน (ทุกโปรแกรม) ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี ไม่มีค่าบริการ
- เด็กอายุ 4 ปี ค่าบริการเท่าราคาผู้ใหญ่
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี (ในกรณีลูกค้าทำการจองภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง)
ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้, เกิดการล่าช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ
บริษัทมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกการบริการ หรือเลื่อนเวลาการเดินทางของเที่ยวดังกล่าว
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทยึดถือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
*** เมื่อเกิดเหตุตามกรณีนี้ บริษัทจะจัดหาการเดินทางแทนด้วยช่องทางอื่นที่สามารถทำได้
ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณีจะคืนเงินให้เต็มจำนวน ***

 

 

Today Visitors

539

All Visitors

1928912