บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

 : @kohchangclub

 : kohchangclub9

 : tuisiratcha

มีตัว @ ข้างหน้าด้วยนะคะ

 

 
ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ เที่ยวละ 500 บาท / ท่าน (แหลมศอก - เกาะกูด)
แหลมศอก - เกาะกูด เรือออก 12.45 น. / เกาะกูด - แหลมศอก เรือออก 11.00 น.
เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี ไม่มีค่าบริการ
เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ค่าบริการเท่าราคาผู้ใหญ่
 
รายละเอียด
รองรับผู้โดยสารได้เที่ยวละประมาณ 330 คน (เบาะนั่งแยกส่วนตัวทุกที่นั่ง)
ระบบนำร่อง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ช่วยชีวิต มาตรฐานสากล
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
ระบบขับเคลื่อนยกลอยเหนือน้ำ (ระดับความเร็วที่เหมาะสม) ช่วยกันเรือโคลง ลดการเมาคลื่น
          
หมายเหตุ
- สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงิน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  (ในกรณีลูกค้าทำการจองภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง)
        
กรณีเรือไม่สามารถออกเดินทางได้, เกิดการล่าช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ
บริษัทมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกการบริการ หรือเลื่อนเวลาการเดินทางของเที่ยวดังกล่าว
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทยึดถือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    
*** เมื่อเกิดเหตุตามกรณีนี้ บริษัทจะจัดหาการเดินทางแทนด้วยช่องทางอื่นที่สามารถทำได้
ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณีจะคืนเงินให้เต็มจำนวน ***

 

 

Today Visitors

259

All Visitors

2054817