โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


บริการเรือตกหมึก - ดำน้ำดูปะการัง - ชมพระอาทิตย์ตก
เรือญี่ปุน *** ไซส์ครอบครัว ***
      บริการให้เช่าเหมาเรือญี่ปุ่น แบบส่วนตัว

      
โปรแกรมเหมาเรือญี่ปุ่น แบบส่วนตัว ดำน้ำดูปะการัง "เกาะหยวก"
รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน ราคา 6,500 บาท 
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง หาดไก่แบ้)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
น้ำดื่ม
     
โปรแกรมเหมาเรือญี่ปุ่น แบบส่วนตัว "เกาะหวาย - เกาะเหลายา"     
ระยะเวลาบริการ 09.00 น. - 16.00 น.

จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน ราคา 10,000 บาท * ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน *

ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง หาดไก่แบ้)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน + น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้

     

โปรแกรมเหมาเรือญี่ปุ่น แบบส่วนตัว "ตกหมึก"
ระยะเวลาบริการ 18.00 น. - 21.00 น.
จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน ราคา 6,500 บาท
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง หาดไก่แบ้)
อุปกรณ์ตกหมึก คันเบ็ด + เหยื่อ
น้ำดื่ม

      

โปรแกรมเหมาเรือญี่ปุ่น แบบส่วนตัว "หมู่เกาะรัง 4 เกาะ"
ระยะเวลาบริการ 09.00 น. - 16.00 น.
จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน ราคา 12,000 บาท * ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน *
ราคารวม
บริการรถรับส่ง ที่พัก - ท่าเรือ (หาดทรายขาว ถึง หาดไก่แบ้)
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ + หน้ากาก)
อาหารกลางวัน + น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้

 บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

42

All Visitors

2598941