บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

 : @kohchangclub

 : kohchangclub9

 : tuisiratcha

มีตัว @ ข้างหน้าด้วยนะคะ

  


แพ็คเกจอิสระ เกาะกูด ที่พัก 3 วัน 2 คืน

 พักที่ เรทส์ ซี รีสอร์ท

     ห้องพักแบบ TWIN VILLA พักห้องละ 2 คน

 SEASON

 เริ่มวันที่

  ถึงวันที่

ราคา/ท่าน

หมายเหตุ

21 ธ.ค. 62

10 ม.ค.63

5,900 บาท

 12 - 16 เม.ย. ราคานี้

1 ธ.ค. 62

31 พ.ค. 63

4,700 บาท

 

 1 มิ.ย. 62

15 ต.ค. 62

3,300 บาท

 

16 ต.ค. 62

30 พ.ย. 62

3,700 บาท

 

ราคารวม ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า + เรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) + รถรับส่งท่าเรือ/ที่พัก (ไป-กลับ)TWIN VILLA พักห้องละ 2 คน

11.45 น.

เดินทางถึงออฟฟิศ เรือซุปเปอร์เจ็ท ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด เช็คอิน ที่เคาท์เตอร์

12.30 น.

ออกจากออฟฟิศ เรือซุปเปอร์เจ็ท ด้วยรถพ่วงบริการ ไปส่งที่สะพานเทียบท่าเรือ

12.45 น.

ออกเดินทางสู่เกาะกูด ประมาณ 45 นาที

13.10 น.

ถึงท่าเรืออ่าวสลัด รถสองแถวรอรับท่านไปยังที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัทธยาศัย
 *** เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการจราจรในวันที่เดินทาง ***
      

07:30 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท (07:00 น. - 10:00 น.)

 

เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาให้คุ้มกับธรรมชาติ ทะเล และเสียงคลื่น
 กิจกรรมแนะนำ เช่ามอร์เตอร์ไซค์ ขับชมรอบเกาะ ไปน้ำตกคลองเจ้า / น้ำตกคลองยายกี๋
 ถ่ายรูปวิวสวยๆ ร้าน Good View ทานอาหารนั่งชิลล์ บ้านมะกอก หรือพักผ่อนที่รีสอร์ท
            

08:00 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท (07:00 น. - 10:00 น.)

10:00 น.

รถสองแถวรับท่านจากที่รีสอร์ท ไปลงเรือซุปเปอร์เจ็ท ที่ท่าเรืออ่าวสลัด

11:00 น.

ออกเดินทางกลับไปยัง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ ประมาณ 45 นาที
  
ราคานี้รวม

ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่รีสอร์ท (TWIN VILLA)

บริการเรือเฟอร์รี่ รับ/ส่ง (ท่าเรือแหลมศอก - อ่าวสลัด)

 

บริการรถ รับ/ส่ง (อ่าวสลัด - ที่พักบนเกาะกูด)
ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าซักรีด - มินิบาร์ - ค่าโทรศัพท์

 

ค่าฝากรถค้างคืน ที่ท่าเรือแหลมศอก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์นี้

ราคาเด็ก และผู้ใหญ่พักแบบเสริมเตียง

เด็กอายุ 0 - 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 5 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 3 - 5 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม ราคา 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็ก 6 ปีขึ้นไป / ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ราคาเดียวกัน กับราคาแพ็คเกจ
  
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีไปไม่ทันรอบเรือเฟอร์รี่
 * แพ็คเกจชำระแบบเหมาจ่ายทั้งหมด ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก

 

กรุณาดูวิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไข การชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน อ่านต่อ...
      

 

 

Today Visitors

462

All Visitors

1977254