บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

 : @kohchangclub

 : kohchangclub9

 : tuisiratcha

มีตัว @ ข้างหน้าด้วยนะคะ

 


แพ็คเกจทัวร์ เกาะกูด ที่พัก 3 วัน 2 คืน

 พักที่ จังเกิ้ล รีสอร์ท

     ห้องพักแบบ Small Room พักห้องละ 2 คน

 SEASON

 เริ่มวันที่

  ถึงวันที่

ราคา/ท่าน

หมายเหตุ

เข้าพักตรงวันหยุด

เข้าพักตรงวันหยุด

4,200 บาท

วันหยุดต่อเนื่อง, วันหยุดนักขัตฤกษ์

1 ต.ค. 63

31 พ.ค. 63

3,800 บาท

 

1 มิ.ย. 63

31 ต.ค. 63

3,500 บาท


ที่พัก 2 คืน + อาหารเช้า / เรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) / ทัวร์ดำน้ำ + ตกหมึก / รถรับส่ง ท่าเรือ - ที่พักSMALL ROOM พักห้องละ 2 คนเดินทางถึงออฟฟิศ เรือบุญศิริ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด เช็คอิน ที่เคาท์เตอร์

 เช็คอินที่ท่าเรือ ก่อนเรือออกอย่างน้อย 30 นาที * เที่ยวเรือ 12.00 น. / 16.00 น. *


ออกจากออฟฟิศ เรือบุญศิริ ด้วยรถพ่วงบริการ ไปส่งที่สะพานเทียบท่าเรือ


ออกเดินทางสู่เกาะกูด ประมาณ 45 นาที


ถึงท่าเรืออ่าวสลัด รถสองแถวรอรับท่านไปยังที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัทธยาศัย
 *** เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันที่เดินทาง ***
      

07:30 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท (07:00 น. - 10:00 น.)

09:00 น.รถรับทุกท่าน ไปทัวร์ดำน้ำชมปะการัง - ตกหมึก - ตกปลา *** ส่วนตัว ***
09:30 น.เดินทางถึงจุดดำน้ำดูปะการัง / ตกหมึก / บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิก + น้ำดื่ม
13.00 น.เดินทางกลับถึงที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัทธยาศัย
            

08:00 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท (07:00 น. - 10:00 น.)

11:00 น.

รถสองแถวรับท่านจากที่รีสอร์ท ไปลงเรือบุญศิริ ที่ท่าเรืออ่าวสลัด

12:00 น.

ออกเดินทางกลับไปยัง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ 
 *** เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันที่เดินทาง ***
  
ราคานี้รวม

ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่รีสอร์ท (Small Room)

 

ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง + ตกหมึก/ตกปลา + อาหารกลางวัน/น้ำดื่ม + อุปกรณ์ + ประกันอุบัติเหตุ

บริการเรือเฟอร์รี่ รับ/ส่ง (ท่าเรือแหลมศอก - อ่าวสลัด)

 

บริการรถ รับ/ส่ง (อ่าวสลัด - ที่พักบนเกาะกูด)
ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าซักรีด - มินิบาร์ - ค่าโทรศัพท์

 

ค่าฝากรถค้างคืน ที่ท่าเรือแหลมศอก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์นี้

 

เข้าพักตรงวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 62 ไม่มีบวกเพิ่ม (Christmas Eve)

 

เข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ไม่มีบวกเพิ่ม (New Year Eve)

ราคาเด็ก และผู้ใหญ่พักแบบเสริมเตียง

เด็กอายุ 0 - 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 3 - 5 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 3 - 5 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม ราคา 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็ก 6 ปีขึ้นไป / ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ราคาเดียวกัน กับราคาแพ็คเกจ
  
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีไปไม่ทันรอบเรือเฟอร์รี่
 * แพ็คเกจชำระแบบเหมาจ่ายทั้งหมด ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก

 

กรุณาดูวิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไข การชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน อ่านต่อ...
      

 

 

Today Visitors

11

All Visitors

2108637