บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

Line: @kohchangclub

Line: tuisiratcha

บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554

โทรศัพท์: 02-444-5182 มือถือ: 090-808-9978Hot Line: 089-406-0524

 

 

 

แพ็คเกจทัวร์ เกาะกูด ที่พัก 3 วัน 2 คืน

พักที่ ไฮด์เอาท์ เกาะกูด รีสอร์ท

     ห้องพักแบบ Twin Villa พักห้องละ 2 คน

เริ่มวันที่

ถึงวันที่

ราคา/ท่าน

หมายเหตุ

16 พ.ค. 64

15 ต.ค. 64

4,890 บาท

เข้าพักตรงวันหยุด ไม่มีบวกเพิ่ม

ที่พัก 2 คืน + อาหารเช้า / เรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) / ทัวร์ดำน้ำ + ตกหมึก / รถรับส่ง ท่าเรือ - ที่พักTwin Villa พักห้องละ 2 คนเดินทางถึงออฟฟิศ เรือบุญศิริ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

 เช็คอิน ที่เคาท์เตอร์ เรือบุญศิริ ก่อนเรือออกอย่างน้อย 30 นาที
 * เที่ยวเรือ 11.45 น. / 15.20 น. (สำหรับ 1 ต.ค. - 31 พ.ค.)
 ** เที่ยวเรือ 10.45 น. (สำหรับ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.)
 ออกจากออฟฟิศ เรือบุญศิริ ด้วยรถพ่วงบริการ ไปส่งที่สะพานเทียบท่าเรือ


ออกเดินทางสู่เกาะกูด ประมาณ 45 นาที - 1 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


ถึงท่าเรืออ่าวสลัด รถสองแถวรอรับท่านไปยังที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัทธยาศัย
 *** เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันที่เดินทาง ***
             

07:30 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท เริ่มประมาณ 07:00 น.

09:00 น.รถรับทุกท่าน ไปทัวร์ดำน้ำชมปะการัง - ตกหมึก - ตกปลา *** ส่วนตัว ***
09:30 น.เดินทางถึงจุดดำน้ำดูปะการัง / ตกหมึก / บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิก + น้ำดื่ม
13.00 น.เดินทางกลับถึงที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัทธยาศัย
            

08:00 น.

อาหารเช้า ที่รีสอร์ท เริ่มประมาณ 07:00 น.

 

รถสองแถวรับท่านจากที่รีสอร์ท ไปลงเรือบุญศิริ ที่ท่าเรืออ่าวสลัด
 รถรับ 11.00 น. * เที่ยวเรือ 12.00 น. (สำหรับ 1 ต.ค. - 31 พ.ค.)
 รถรับ 08.00 น. ** เที่ยวเรือ 09.00 น. (สำหรับ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.)

 

ออกเดินทางกลับไปยัง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ 
 *** เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันที่เดินทาง ***
             
ราคานี้รวม

ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่รีสอร์ท (TWIN VILLA)

 

ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง + ตกหมึก/ตกปลา + อาหารกลางวัน/น้ำดื่ม + อุปกรณ์ + ประกันอุบัติเหตุ

บริการเรือเฟอร์รี่ รับ/ส่ง (ท่าเรือแหลมศอก - อ่าวสลัด)

 

บริการรถ รับ/ส่ง (อ่าวสลัด - ที่พักบนเกาะกูด)
ราคานี้ไม่รวม

 

ค่าซักรีด - มินิบาร์ - ค่าโทรศัพท์

 

ค่าฝากรถค้างคืน ที่ท่าเรือแหลมศอก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์นี้

 

เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ราคาเด็ก และผู้ใหญ่พักแบบเสริมเตียง

เด็กอายุ 0 - 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ไม่คิดค่าบริการ

เด็กอายุ 4 - 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม ราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็กอายุ 4 - 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม ราคา 90% ของราคาผู้ใหญ่

 

เด็ก 11 ปีขึ้นไป / ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ราคาเดียวกันกับราคาแพ็คเกจ
  
หมายเหตุ

ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีไปไม่ทันรอบเรือเฟอร์รี่
 ** แพ็คเกจชำระแบบเหมาจ่ายทั้งหมด ก่อนวันที่ลูกค้าเดินทางเข้าพัก

 

กรุณาดูวิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไข การชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน อ่านต่อ...
      

 

 

Today Visitors

264

All Visitors

2344629