บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

 : @kohchangclub

 : kohchangclub9

 : tuisiratcha

มีตัว @ ข้างหน้าด้วยนะคะ

 


 

แพ็คเกจทัวร์ ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็นแบบเซ็ตซีฟู้ด นั่งเรือชมหิ่งห้อย + ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ พร้อมอาหารกลางวัน

*** เพิ่มความอุ่นใจ แถมฟรี! ประกันเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท ครอบคลุมวันเดินทาง สำหรับจอง 4 ท่านขึ้นไป ***

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 17 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,990 บาท / ท่าน18 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,400 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  2,790 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
   

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่


3,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
 2,890 บาท/ ท่าน1 พ.ย. 62 - 19 ธ.ค. 62
 2,690 บาท/ ท่าน11 มี.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
 2,690 บาท/ ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,950 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63
 2,390 บาท/ ท่าน 1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63
   

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

5,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62

 

4,700 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ม.ค. 63

 

4,700 บาท / ท่าน11 ม.ค. 63 - 10 เม.ย. 63
  สำหรับจองภายในวันที่ 30 พ.ย. 62 เท่านั้น!
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,790 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 61 - 31 พ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,300 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,890 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 12 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,450 บาท / ท่าน13 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,590 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,700 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,450 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

5,100 บาท / ท่าน1 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
 3,100 บาท / ท่าน17 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
 

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
 
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,500 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

 
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,650 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,400 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

 

2,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
  
สำหรับจองภายในวันที่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น!
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,950 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,100 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,990 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

4,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,350 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

5,690 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 4,700 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,400 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

5,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 4,550 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 1 - 24 ก.ย. 63 *** ปิดซ่อมบำรุง ***

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,890 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,450 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,250 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,900 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

1,990 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

4,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
 3,690 บาท / ท่าน6 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 3,990 บาท / ท่าน15 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
 
 สำหรับจองภายในวันที่ 15 ธ.ค. 62 เท่านั้น!
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,990 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 3,590 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  
 สำหรับจองภายในวันที่ 29 ก.พ. 63 เท่านั้น!

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

4,100 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 16 เม.ย. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 3,600 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,200 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

 2,590 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
  
พักห้องละ 2 ท่าน

เริ่มตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน1 ก.ย. 62 - 31 ต.ค. 62
  
     

 

 

Today Visitors

117

All Visitors

2031547