บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762

Line: @kohchangclub

Line: tuisiratcha

ใช้มือถืออยู่ คลิกเลย!


  
 
 
 
พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 17 เม.ย. 64
2,990 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,200 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64
3,890 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 20 ธ.ค. 63
3,790 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,790 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 9 เม.ย. 64
2,390 บาท / ท่าน1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,890 บาท / ท่าน16 ต.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
2,300 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 - 15 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

1,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
1,990 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64
2,490 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,290 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,100 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,990 บาท / ท่าน 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,390 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,690 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 30 มี.ค. 64
 2,650 บาท / ท่าน17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,290 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,790 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63


 

พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63
2,590 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,250 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 15 เม.ย. 63
2,190 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

4,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,790 บาท / ท่าน 1 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
3,350 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,190 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 63
2,990 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน16 ต.ค. 63 - 15 พ.ค. 64
2,290 บาท / ท่าน16 พ.ค. 63 -  15 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
3,300 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 -  31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

5,800 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
3,100 บาท / ท่าน1 เม.ย. 63 -  31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,990 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 23 ธ.ค. 63
2,990 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,790 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
2,100 บาท / ท่าน 1 ก.ค. 63 - 31 ต.ค. 63


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 63
2,590 บาท / ท่าน 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

 


พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
1,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
2,250 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

1,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
1,990 บาท / ท่าน 17 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,990 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
4,290 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
3,100 บาท / ท่าน 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 63
2,590 บาท / ท่าน 16 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,490 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
2,190 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
2,190 บาท / ท่าน1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

2,590 บาท / ท่าน 1 พ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64
1,890 บาท / ท่าน 1 มิ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับเข้าพัก / วันที่ - ถึงวันที่

3,390 บาท / ท่าน1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
2,990 บาท / ท่าน1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

 


 


บริการทริป เรือยอร์ชส่วนตัว ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง
ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัว ท่องทะเลเกาะช้าง นั่งชิลล์รับลมเก๋ๆ
บนเปลตาข่าย พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าไม่เกิน 8 ท่าน
(a) โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือชมดวงอาทิตย์ตก 9,000 บาท
(b) โปรแกรมทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก - เกาะสุวรรณ 15,000 บาท
(c) โปรแกรมทัวร์ เกาะหวาย - เกาะเหลายา 22,000 บาท
(d) โปรแกรมทัวร์ เกาะขาม - เกาะหวาย 32,000 บาท
    
 เรือยอร์ช ไซส์ 12 คน, 16 คน, 20 คน กรุณาคลิก!

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 4 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะหวาย
ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกับทัวร์สุดฮิตติดชาร์จที่เกาะช้างแห่งนี้ ด้วยเรือลำใหญ่สะอาด ปลอดภัย + อาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ชา กาแฟ และของว่าง อุปกรณ์ดำน้ำบริการรถรับ - ส่ง
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 600 บาท / ท่าน  10 ท่านขึ้นไป คนละ 550 บาท

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง (เต็มวัน) 5 เกาะ  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - ยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง - หาดสองพี่น้อง
โปรแกรมฮิตติด Top 5 ของกิจกรรมบนเกาะช้างโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ เรือลำใหญ่ เบาะนั่งแยก นั่งสบายสะอาด
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 650 บาท / ท่าน

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท 

บริการจอยทัวร์ และให้เช่าเหมาเรือ สปีดโบ้ท ด้วยเรือเครื่องยนต์ ขนาด 85, 200 และ 400 แรงม้า พนักงานขับเรือ มากประสบการณ์ ปลอดภัย สะดวก สบาย

(1) ทัวร์ 5 เกาะ คนละ 990 บาท *** จอยทัวร์ ***
(2) ทัวร์ (ครึ่งวัน) 3 เกาะ คนละ 800 บาท *** จอยทัวร์ ***
(3) ทัวร์ (ครึ่งวัน) เกาะหยวก คนละ 500 บาท *** จอยทัวร์ ***

ทัวร์ดำน้ำ ดูปะการัง 4 เกาะ 5 โปรแกรม  
เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะมะปริง
ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ + ตกปลา + แวะให้อาหารลิง
อะไรจะสำคัญไปกว่าการได้โพสท์ท่าเก๋ๆ แล้วมีคนเก็บภาพไว้ให้
พร้อมเอาไปลงอวดใน Social ของคุณให้เพื่อนๆร้องว้าว! กันไปเลย
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน  ฟรี! บริการถ่ายภาพ
ราคา 750 บาท / ท่าน 

โปรแกรมพายบอร์ด ชมธรรมชาติ SUP station  
กิจกรรมพายบอร์ด SUP "Stand up paddle board" ชมความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ในป่าโกงกางด้วยตัวเอง คล้ายกับการพายคายัค+เล่นเซิร์ฟรวมๆกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยก็สามารถเล่นได้ภายใน 15 นาที
 จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 500 บาท เท่านั้น!!!

เหมาเรือไปทัวร์ตกหมึก (เรือไม้) เกาะช้าง
ทริปตกหมึกยามค่ำคืนที่เกาะช้าง วิถีชาวประมงแท้ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในค่ำคืนใต้แสงจันทร์นี้ 
เหมาเรือออกทัวร์ตกหมึก แบบส่วนตัว
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 6,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 15 ท่าน ราคา 7,500 บาท
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 8,500 บาท

ทัวร์ตกหมึก (จอยทัวร์) เกาะช้าง 
ทริปตกหมึกที่เกาะช้าง แบบจอยทัวร์ ไปร่วมสนุก ร่วมซึมซับกับบรรยากาศ ของการตกหมึกในช่วงกลางคืนที่เกาะช้างได้สบายๆ
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ท่านละ 750 บาท

เหมาเรือไปทัวร์ดำน้ำ - ตกปลา (เรือไม้) เกาะช้าง
จัดเป็นทริปเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา สำหรับคนที่ชอบตกปลาและดำน้ำชมปะการัง
 เหมาเรือตกปลา - ดำน้ำดูปะการัง
จำนวนคนไม่เกิน 10 ท่าน ราคา 8,500 บาท (เกาะหวาย)
จำนวนคนไม่เกิน 20 ท่าน ราคา 9,500 บาท (เกาะหวาย)

ทัวร์นั่งช้างชมไพร Elephant Trekking   
นั่งช้างกิจกรรมในวันพักผ่อนแบบสบายๆ ละเมียดละไมชมพฤกษานานาพรรณ โคลงเคลงและโยกเยก ในจังหวะการก้าวย่างของช้าง 
 *** โปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอม ***
1 ชม. นั่งช้าง : ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บ
30 นาที เล่นน้ำกับช้างหน้าชายหาด  ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 450 บ.
+++ ดูโปรแกรมอื่นเพิ่มคลิกเลย +++

อาหารแบบ Fine Dinning โดยเชฟเทเบิล 

จูงมือแฟน ควงแขนคู่รัก หาโอกาสพิเศษ หรือฉลองในโอกาศ พิเศษ เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะรับประทานมื้อเย็นสุดพิเศษโดยเชฟบิล สัมผัสประสบการทานอาหารแบบ Fine Dinning (เชฟบิล #ผู้เข้าแข่งขันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย)

 

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 1,700 บาท (จากราคาปกติท่านละ 2,490 บาท)

อาหารเย็นแบบ เซ็ตซีฟู้ด + ลงเรือชมหิ่งห้อย

บรรยากาศที่เรียบง่ายให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้าน และไม่ว่าจะเลือกนั่งลงบนเก้าอี้แบบเคยๆ หรือนั่งชิลล์ที่โต๊ะอาหารแบบญี่ปุ่นบนพื้นไม้ขัดมันริมระเบียงชิดติดริมน้ำ

บริการนั่งเรือล่องไปชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของ "หิ่งห้อย" พบความสมบูณ์ของป่าชายเลน ป่าโกงกาง และต้นลำพู ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อยตัวน้อยน่ารัก

 

 จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 750 บาท

ทัวร์ดำน้ำลึก 1 วัน 2 Dives  
จุดดำน้ำลึก หินราบ - หินลูกบาศก์

เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรนักดำน้ำ แต่ต้องการออกดำน้ำลึก

ในทะเลภายใน 1 วัน โดยมีครูสอนดำน้ำลึกคอยดูแลอย่างไกล้ชิด

หลักสูตรนี้ไม่ต้องลงสระ สามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำ

ใต้ทะเล ที่ความลึกสูงสุด 12 เมตร
จองขั้นต่ำ 2 ท่าน 
ราคา 5,000 บาท / ท่าน 

ทรีท็อป แอดเวนเจอร์

จากยอดของต้นไม้ที่สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ ที่คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

 จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคา 1,250 บาท / ท่าน

เชฟเทเบิล ชมดวงอาทิตย์ตก พร้อมดินเนอร์บนเรือ 

ทริปนี้คุ้มสุดๆแน่นอน! เพราะเราจัดเต็มให้คุณแบบที่คนอื่นไม่กล้าทำ คุณจะได้ดินเนอร์โดยฝีมือเชฟฝีมือเยี่ยมแบบสดๆ แสนอร่อย เพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกน้ำอันแสนโรแมนติค จิบไวน์ชิลล์ๆ เหมาะสำหรับคู่รักฮันนีมูน

จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 1,750 บาท

บริการรถตู้ กรุงเทพ - เกาะช้าง   

การเดินทางไปท่องเที่ยวบนเกาะช้าง จ.ตราด ของคุณก็จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป อุ่นใจด้วยพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ ส่งและรับคุณถึงที่พักบนเกาะช้าง 

 กรณีให้รถรับตามโรงแรมในกรุงเทพ จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
จองเที่ยวเดียว 990 บาท ต่อท่าน
จองไป - กลับ 1,800 บาท ต่อท่าน
 
 

 

Today Visitors

246

All Visitors

2216644